Implant Wrocław

lek. dent. Rafał Pomianowski

ul. Jordanowska 26, Wrocław

  71 3634597

Czy przydatne?

 

Implanty dentystyczne Wrocław

W ostatnich latach implantologia robi błyskotliwą karierę w uzupełnianiu braków zębowych. Jest to spowodowane znakomitą jakością, przewyższającą wszystkie inne metody wstawiania brakujących zębów. Implanty w niemal idealny sposób imitują naturalne zęby, pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. Są znacznie wygodniejsze niż jakiekolwiek protezy ruchome, czy nawet stałe. Za pomocą implantów można odbudować prawie każdy brak zębowy – brak pojedynczego zęba w łuku, jak i całkowite bezzębie. W zależności od warunków protetycznych w jamie ustnej lekarz implantolog powinien doradzić najlepszą metodę i rodzaj leczenia implantami dentystycznymi.

Czym jest implant dentystyczny?

Implant zębowy nie jest całym zębem, choć istnieją także implanty jednoczęściowe. Najczęściej implant jest tylko podbudową pod przyszłe uzupełnienie protetyczne. W kość wyrostka zębodołowego (miejsce, z którego wyrastają zęby) wszczepia się sztyft z odpowiedniego metalu (najczęściej tytanu). Imituje on korzeń zęba. Ma on odpowiedni kształt i specjalnie wykonane „gwintowanie” od zewnętrznej strony, które zapewnia trwałe mocowanie w kości. Na takim implancie wykonuje się odpowiednie uzupełnienie protetyczne.

Rodzaje uzupełnień protetycznych wykonywanych na implantach:

Na implantach dentystycznych można wykonać dowolne uzupełnienie protetyczne ruchome i stałe. W zależności od rodzaju braku zębowego i decyzji Pacjenta wszczepia się odpowiednia ilość implantów dentystycznych pod wybrany rodzaj uzupełnienia.

 • Brak jednego zęba w łuku uzupełnia się jednym implantem i koroną protetyczną umieszczona na nim na stałe.
 • Brak więcej niż jednego zęba w łuku można uzupełnić wszczepiając taką samą ilość implantów, co brakujących zębów i wykonując korony protetyczne na każdy z nich. Jednak takie rozwiązania należą do wyjątkowo rzadkich i przeważnie się je odradza. Po pierwsze jest to kosztowne, po drucie może narazić na poważne osłabienie kości na długi czas gojenia i przyswajania implantów dentystycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie od jednego do trzech implantów dentystycznych, w zależności od rozległości luki, i wykonanie na ich bazie mostu protetycznego.
 • Częściowy brak zębów po obu stronach łuku można uzupełnić na dwa sposoby: Uzupełnieniem stałym – mostami protetycznymi jak w poprzednim przypadku; protezą ruchomą na zatrzaskach lub zasuwach. W tym przypadku wszczepia się odpowiednia ilość implantów dentystycznych w zależności od wybranej protezy – od dwóch do czterech. Na implantach dentystycznych umieszcza się elementy utrzymujące protezę. Rodzaj protezy może się różnić w każdym indywidualnym przypadku.
 • Całkowity brak zębów uzupełniamy dokładnie w taki sam sposób podane powyżej. Możemy to zrobić za pomocą mostów protetycznych (uzupełnienie stałe). W takim przypadku wymagane jest wszczepienie około ośmiu implantów na jeden łuk zębowy. Mosty protetyczne muszą mieć odpowiednio stabilne podparcie. Można także wykonać protezę ruchomą. Jest ich kilka rodzajów różniących się od siebie ilością punktów podparcia, czyli implantów dentystycznych – od dwóch do sześciu. Im więcej implantów utrzymuje protezę, tym jest ona bardziej stabilna.

Każdy rodzaj uzupełnień można ze sobą łączyć. Przykładowo na przednie zęby wykonać most protetyczny lub korony protetyczne, a na boczne protezę ruchomą. Wszystko zależy od warunków w jamie ustnej i preferencji Pacjenta.

Wszczepienie implantu – przebieg zabiegu:

Wszczepienie implantu jest zabiegiem mikrochirurgicznym. Każdy taki zabieg należy poprzedzić odpowiednimi badaniami i wywiadem z Pacjentem. Jeśli nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania można przystąpić do zabiegu. Jeśli stwierdzimy jakiekolwiek przeciwwskazania należy zrezygnować z wykonania zabiegu do czasu ich ustąpienia (wyleczenia dolegliwości itp.) lub zasięgnąć konsultacji lekarza prowadzącego w przypadkach chorób przewlekłych. Ten etap może być dość żmudny i długotrwały. Jednak dla bezpieczeństwa Pacjenta i precyzji wykonania zabiegu nie można pominąć zaleconych badań. Po ich przeprowadzeniu dobry implantolog tworzy plan przeprowadzenia zabiegu implantologicznego. Często przed samym zabiegiem należy przeprowadzić leczenie przygotowawcze. Bardzo często nie ma odpowiedniego materiału kostnego, w który umożliwia umieszczenia implantu dentystycznego. W takim wypadku należy odbudować kość odpowiednim materiałem. Są dwie metody przeprowadzania takiego zabiegu w zależności od przypadku: długo przed wszczepieniem implantu dentystycznego – dając czas na odbudowę kości, lub w tym samym momencie co wszczepienie implantu dentystycznego – odbudowa kości i przyjęcie implantu następuje w tym samym czasie, co znacznie skraca czas gojenia.

Zabieg wszczepienia implantu wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego (bezbolesne implanty dentystyczne). W przypadku wyraźnych wskazań może być wykonany pod narkozą na oddziale chirurgicznym. Jednak najczęściej jest wykonywany w odpowiednio przygotowanym gabinecie dentystycznym przez dobrego implantologa.

Gdy znieczulenie zaczyna działać dziąsło w miejscu wszczepienia implantu jest nacinane i odsłaniana kość. Przy pomocy odpowiednich narzędzi nawierca się kość robiąc miejsce na implant dentystyczny. Implant jest umieszczany na swoim miejscu. W tym momencie kość może być odbudowana materiałem kościozastępczym. Dziąsło jest zaszywane i opatrywane. W tym miejscu także mogą pojawić się różne metody postępowania w zależności od zastosowanego implantu zębowego. Istnieją implanty dentystyczne, przy których nie zaszywa się dziąsła, ale wykonuje od razu uzupełnienie tymczasowe. Taki implant dentystyczny goi się w środowisku jamy ustnej. Najczęstszym sposobem jest jednak zaszycie implantu i odczekanie odpowiedniego czasu na jego pełne przyjęcie i odbudowę kości. Szwy są zdejmowane po około 7 – 10 dniach.

W tym miejscu kończy się sam zabieg wszczepienia implantu. Jednak przez cały czas należy kontrolować przebieg gojenia i odbudowy kości, aby bardzo dobry dentysta mógł niezwłocznie zareagować w przypadku jakichkolwiek komplikacji. Gojenie rany, przyjęcie implantu i odbudowa kości trwa od trzech do ośmiu miesięcy. Po tym czasie odsłania się implant dentystyczny i mocuje odpowiednia śrubę gojącą. Po około dwóch tygodniach, gdy dziąsło całkowicie się zagoi można przystąpić do wykonania uzupełnienia protetycznego na implancie zębowym. Przez czas gojenia do założenia docelowego uzupełnienia protetycznego Pacjent korzysta z tymczasowej protezy dentystycznej – jest to uzupełnienie protetyczne mające na celu maskowanie braku zębowego i ochronę gojącego się miejsca przed urazami.

Zabieg wszczepienia implantu dentystycznego trwa od jednej do dwóch godzin. Po wykonaniu zabiegu Pacjent może się udać do domu i już następnego dnia powrócić do w miarę normalnego trybu życia – oczywiście z bezwzględnym stosowaniem się do zaleceń lekarza implantologa.

Trwałość implantów dentystycznych.

Implanty zębowe mają trwałość porównywalną z zębami własnymi. Jeśli nie zostaną uszkodzone mechanicznie, nie wystąpi stan zapalny, lub nie zaistnieją wskazania do jego usunięcia, nic nie powinno mu zagrozić. Tak jak w przypadku zębów naturalnych o implanty dentystyczne należy odpowiednio dbać i regularnie kontrolować ich stan. Z biegiem czasu implanty zębowe coraz lepiej integrują się z kością i występuje mniej przypadków ich utraty.

Wskazania do wykonania implantów dentystycznych:

Wskazaniem do wykonania implantu zębowego jest każdy brak zęba. Jeśli pozostawiamy lukę w łuku zębowym sami sobie szkodzimy. Z czasem warunki protetyczne do wykonania uzupełnienia pogarszają się. Przez co czas leczenia wydłuży się, a sam zabieg może stać się bardzo skomplikowany. Dlaczego? Przez całe życie zęby się przemieszczają. Jeśli ani jednego nie brakuje, jest to bardzo mało widoczne i nieszkodliwe. Jednak gdy tylko zęby znajdą wolną przestrzeń, jak lukę po straconym zębie, zaczynają się przemieszczać w jej kierunku: przechylają się, rotują, wydłużają. W ten sposób mamy coraz mniej miejsca na ewentualne uzupełnienie, a zęby sąsiednie wychodzą na niezbyt wygodne pozycje. Kość wyrostka zębodołowego (część szczęki pod dziąsłem, najbliżej zębów) ulega zanikowi, jeśli jest pozbawiona bodźców, które są przenoszone właśnie przez zęby. W ten sposób powiększa się dziura po straconym zębie, odsłaniając szyjki zębów sąsiednich. To z czasem prowadzi do ich wypadania. Najlepszym sposobem zapobiegania tym wszystkim dolegliwością jest uzupełnienie braku zębowego. W tym przypadku implant dentystyczny spełnia najlepiej swoje zadania, ponieważ w najdoskonalszy sposób imituje działanie zębów naturalnych.

Przeciwwskazania do wykonania implantów dentystycznych:

Wszczepienie implantów zębowych może być niemożliwe z przyczyn medycznych. Jest to zabieg mikro chirurgiczny i jest obwarowany wieloma przeciwwskazaniami. Niektóre są tymczasowe i po ich ustąpieniu można przeprowadzić zabieg, jednak są też stałe przeciwwskazania, które całkowicie uniemożliwiają wszczepienie implantów.

Tymczasowe przeciwwskazania:

 • choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej,
 • zły stan zdrowia – przeziębienie, grypa itp.
 • zła higiena jamy ustnej – zęby zniszczone próchnicą, kamień nazębny, ogólne zaniedbanie jamy ustnej,
 • nieodpowiednie warunki kostne – kość można uzupełnić materiałem kościozastępczym, wymaga leczenia przygotowawczego,
 • niektóre leki mogą spowodować osłabienie organizmu i odrzucenie implantu,
 • nałogi – papierosy, alkohol, narkotyki,

Stałe przeciwwskazania:

 • choroby kości – osteoporoza, reumatyzm, itp.,
 • zaawansowana cukrzyca,
 • problemy z krzepliwością krwi – hemofilia,
 • nowotwory,
 • AIDS/HIV,
 • nadciśnienie,
 • niektóre alergie.

Każdy z przypadków jest inny, dlatego jeśli wystąpią którekolwiek z przeciwwskazań wymagane są szerokie konsultacje specjalistyczne u implantologa Wrocław. W niektórych przypadkach pomimo wystąpienia wymienionych przeciwwskazań można dokonać zabiegu pod kontrolą odpowiedniego specjalisty.

Leczenie implantami na raty - koszty leczenia implantologicznego u dentysty w ratach.

Gdzie do dentysty Rafał Pomianowski